Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

2016-10-21
Mocni w Biznesie 2016
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nagrodzie Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”.
2016-10-21
Lokalny Animator Sportu - Uczestnicy zajęć
Zapraszamy wszysykich uczestników zajęć organizowanych na orlikach przez Lokalnych Animatorów Spotu do wypełnienia ankiety.
2016-10-19
Wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w Lubochni
W dniu 17.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Lubochnia odbyło się spotkanie z p. Dariuszem Klimczakiem- Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego odnośnie podpisania umowy na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „ Tworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju sołectwa Luboszewy”.
2016-10-19
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020i będzie trwał do 28. października 2016r.
2016-10-13
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010r. Wójt Gminy Lubochnia ogłasza konsultacje.
2016-10-06
Dowiedz się, czy są Fundusze dla Ciebie!
Mobilna kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawita do Lubochni 11 października w godz. 10-17.
2016-09-23
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”.
2016-09-22
Zawody wędkarskie o Puchar Ziemi Lubocheńskiej
W sobotę 17 września wędkarze z Koła nr 6 w Nowym Glinniku spotkali się nad Zalewem Sulejowskim aby rywalizować z spławikowo gruntowych zawodach wędkarskich o Puchar Ziemi Lubocheńskiej. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Lubochnia mgr inż. Tadeusz Józwik.
2016-09-21
Ogłoszenie o zakupie wozu strażackiego dla OSP w Lubochni
Dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2016-09-08
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI
Gmina Lubochnia realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie